ID:244    提问时间:2024-01-21 21:02:04 IP:223.157.137.55
[问题:]有没有2023年单招考试的职业技术测试的试卷PPT
[回复:] 招生就业处 [2024-02-06 15:47:03]
请查阅我校2024年考试大纲
 ID:243    提问时间:2024-01-17 16:49:08 IP:116.162.57.116
[问题:]2024年的分数可能是多少
[回复:] 招生就业处 [2024-02-06 15:48:07]
请查看我校2024年单独招生章程
 ID:7    提问时间:2022-05-11 09:06:44 IP:118.254.5.16
[问题:]你们贵校的拟录取之后还有没有补录的
[回复:] 招生就业处 [2022-05-23 15:22:04]
已公布
 ID:6    提问时间:2022-05-10 15:35:39 IP:202.193.15.67
[问题:]第二批拟录取什么时候出啊???
[回复:] 招生就业处 [2022-05-23 15:21:56]
已公办
 ID:5    提问时间:2022-05-10 09:37:11 IP:112.96.239.250
[问题:]请问一下,第二批录取名单有多少?录取公布时间是什么时候?
[回复:] 招生就业处 [2022-05-23 15:21:45]
已公布